Diensten – Tarieven – Eigen bijdrage – Cliëntondersteuning

BrumBrum kent in principe geen extra aanvullende diensten, tarieven en of een eigen bijdrage voor ouders/verzorgers. De dagbehandeling die wij bieden wordt volledig vergoed vanuit de indicatie van uw kind.

Als u vragen heeft rondom het regelen en de uitvoering van de zorg rondom uw kind, en uw kind heeft nog geen indicatie, of een indicatie vanuit de jeugdwet dan kunt u contact met ons opnemen of met de wijkcoach van uw gemeente.

Als uw kind al een WLZ  indicatie heeft kunt u via het Menzis zorgkantoor gebruikmaken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Op de website: www.menziszorgkantoor.nl vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke cliëntondersteuners.