Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op financiële gezondheid en risicobeheersing, maar ook op het naleven van de Brum-filosofie. Passen de beslissingen die binnen BrumBrum genomen worden daarbij, handelt de directie ernaar en krijgen de medewerkers de ruimte op die manier te werken zijn onderwerpen die regelmatig onder de loep worden genomen. Daniëlle Bruseker en Hanneke Kosters vormen samen onze Raad van Toezicht.

Daniëlle Bruseker

“Soms kan een blik van buitenaf verhelderend zijn.”

Daniëlle heeft een achtergrond in de Chemische Technologie en heeft jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en verbetermanagement bij onder andere een wereldwijd opererende organisatie. Met haar bedrijf Puur StruQtuur helpt ze organisaties op het gebied van kwaliteit, structuur en verbetering.

Danielle Bruseker

“Waar het om gaat is dat we objectief kijken of de dingen die BrumBrum doet en wil, passen binnen de visie. Dat doe ik graag op een spiegelende, coachende manier. Ik vind het belangrijk kritische vragen te stellen. Wat maakt dat je hiervoor kiest? Slaat het aan bij de medewerkers en waarom wel of waarom niet? Help je hier de kinderen mee? Klopt het bij wie je wilt zijn als organisatie? We bekijken uiteraard de financiële cijfers, de kwaliteitsrapportages en de rapportages van de vertrouwenspersoon, maar hebben ook gesprekken met ouders en medewerkers. Ik ben graag sparringpartner. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar soms kan een blik van buitenaf, vanuit een ander werkveld, verhelderend zijn.”

Raad van Toezicht

Hanneke Kosters

“Het is belangrijk dat kinderen het goed hebben in deze wereld.”

Hanneke studeerde Geneeskunde en specialiseerde zich als jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid binnen de kinderpsychiatrie. Inmiddels werkt ze ruim 17 jaar in dit vakgebied. Eerst bij Mediant jeugd in Enschede en nu bij Karakter in Almelo.

Hanneke Kosters

“Ik heb me altijd eenTukker gevoeld en ben na mijn studie in Maastricht dan ook weer lekker in Twente gaan wonen. Daarna hebben mijn man en ik twee kinderen gekregen. Vanuit Twente heb ik daarna enkele opleidingen gedaan in Leiden en Groningen. Ik heb eerst enkele jaren als schoolarts gewerkt, waar ik een goed beeld kreeg van de normale ontwikkeling van kinderen en een risicovolle ontwikkeling te signaleren en bij te sturen. Daarnaast werkte ik als politiearts. Inmiddels werk ik ruim 17 jaar binnen de kinderpsychiatrie. Vanuit deze achtergrond vroegen Bob en Lian mij via een vriend voor de Raad van Toezicht. Daar heb ik ‘ja’ op gezegd.

Na gesprekken met de eigenaren, was ik er van overtuigd dat zij vanuit een bij mij passende visie werken, waarbij het welzijn van een kind altijd voorop staat. In deze tijd wordt van de raad van Toezicht niet een controlerende en rol veracht, maar gaat erom kritisch mee te denken, te improviseren, te kijken wat nodig is om de doelstellingen van Brum Brum te behalen, binnen de maatschappelijke kaders. Daniëlle is sterk in structuur en heeft veel kennis betreffende kwaliteitsaspecten en ik kan meekijken vanuit de kant van de medewerkers, inhoud van het werk en ontwikkeling van kinderen. Vanuit mijn ervaring heb ik zicht op wat kinderen en ouders prettig en belangrijk vinden.

De wereld van jeugdzorg is in ontwikkeling en wordt kritisch bekeken, ook in financiële zin. Daar zul je als organisatie in moeten meebewegen. Wij kijken daarin mee, met de duidelijke visie “BrumBrum kijkt naar mij”, in het achterhoofd. De visie dat het welzijn van een kind voorop staat als basis voor een goede ontwikkeling, past bij mij. Ik vind kinderen en alles daaromheen leuk en interessant, het is belangrijk dat zij het goed hebben in deze wereld. Ook bij elke keuze binnen Brum Brum moet dat voorop staan.”