Lindy Lentfert

 

Opgroeien, spelen en leren en werken gaat het beste in een veilige omgeving. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. BrumBrum heeft de sociale veiligheid voor kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers hoog in het vaandel staan. Reden waarom zij een externe vertrouwenspersoon hebben aangesteld.

Ik ben extern vertrouwenspersoon voor BrumBrum. Dit doe ik vanuit Buro Overbeek.

Sinds enkele jaren houd ik mij onder andere bezig met ongewenste omgangsvormen binnen organisaties. Ik vind het belangrijk dat iedereen een sociaal veilige leer- speel- en werkomgeving heeft en dat mensen met respect met elkaar omgaan.

Lian Baumeister

 

lindy lentfert

Wanneer je binnen BrumBrum ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag door anderen ervaart, is het natuurlijk het beste om dit rechtstreeks met betrokkenen te bespreken of dit bespreekbaar te maken bij de directie. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, of je komt er samen niet uit, kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

De vertrouwenspersoon luistert, kan adviseren, de weg wijzen of ondersteunen in gesprekken of, indien nodig, bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwenspersoon is er voor ouders/verzorgers en medewerkers. Indien gewenst kan een tweede vertrouwenspersoon worden ingezet, zodat de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met alles wat haar verteld wordt. Zonder toestemming zal zij niet met anderen praten over hetgeen besproken is. Wanneer er sprake is van een gevaarlijke of schadelijke situatie, zal er hulp gezocht moeten worden. Dat doet de vertrouwenspersoon altijd na overleg en samen met de ouder/verzorger of medewerker die bij haar om ondersteuning vraagt.

Wanneer de vertrouwenspersoon bellen?

Een vertrouwenspersoon is er voor ouders/verzorgers en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag zoals:

  • (seksuele) intimidatie
  • pesten
  • agressie en geweld
  • discriminatie
  • andere vormen van ongewenst gedrag.

Ik ben telefonisch bereikbaar op mijn mobiele nummer: 06 1547 4067 en per mail: Lindy@burooverbeek.nl.

Als ik niet in de gelegenheid ben op te nemen, spreek dan de voicemail in en je wordt binnen 48 uur teruggebeld. We kunnen dan de melding telefonisch op hoofdlijnen bespreken en verdere afspraken maken.