Angela Hoogstrate

 

Direct nadat Angela Hoogstrate in 1997 afstudeerde als logopodiste aan de CH Windesheim ging ze werken met kinderen en volwassenen met een beperking. Inmiddels heeft ze een eigen praktijk en daarmee is ze een dagdeel per week bij BrumBrum te vinden.

‘Communiceren is zo verbonden met je eigen zijn, je eigen ik. Je kunt ermee laten zien wie je bent, wat je wilt. Door te praten en luisteren begrijpen we elkaar.’

Angela Hoogstrate

 

Logopedie gaat verder dan het oplossen van spraakproblemen alleen. Spraak is maar 5% van alle communicatie. Dat betekent dat 95% bestaat uit lichaamstaal. Bij logopedie draait het om het leren communiceren met anderen. Ik help kinderen om op wat voor manier dan ook zo duidelijk te zijn, dat anderen hen kunnen begrijpen. Dat is waar het om draait. Want het is meer dan frustrerend als je niet kunt duidelijk maken wat je wilt of wat je bedoelt.

Om een kind echt verder te kunnen helpen, kijk ik als logopedist naar het totaal. Ik werk dan ook met  meerdere disciplines samen, zoals bijvoorbeeld met  de ergotherapeut en de fysiotherapeut. We kijken naar de ontwikkelingsleeftijd van een kind en naar wat het allemaal al kan. Vanuit die basis werken we verder. Vaak is het taalbegrip beter dan het spreken. Soms is het taalbegrip er ook nog niet, dan is een kind nog in de fase voordat het woorden gaat maken. Maar ook dan zijn er zoveel mogelijkheden om contact te maken.

Om kinderen wat te kunnen leren, is het belangrijk om ze op het juiste niveau aan te spreken, te prikkelen. Daarin begeleid ik ouders en ook de begeleiders van BrumBrum. De knowhow bij BrumBrum is al heel groot, maar hebben ze vragen op het gebied van bijvoorbeeld spraak of eten, dan kijk ik er vanuit mijn expertise naar.

Ik kom elke week bij BrumBrum. We beginnen de dag dan met de kring. Elk kind mag op zijn manier de dag starten, iets vertellen. Daarnaast doen we communicatiespelletjes of een spelletje dat juist weer de motoriek bevordert. Zo stimuleren ze elkaar, ze leren iets over te brengen aan de ander. Daarna ga ik met de kinderen individueel aan de slag.

BrumBrum is kleinschalig en heeft dus echt korte lijnen. Ik zit er aan tafel met de begeleiders persoonlijk en zij zijn ook direct degenen die de beslissingen nemen.  Daarom kunnen ze snel en op een kindgerichte manier handelen. Ik bewonder het enthousiasme en de manier waarop ze elk kind aandacht geven.