Dorien Geraerdts

 

Dorien Geraedts studeerde Speciale Pedagogiek en heeft bijzonder veel ervaring met kinderen met een verstandelijke beperking. In haar functie van orthopedagoge / GGZ psychologe is ze een welkome aanvulling in de expertise van BrumBrum. Als extern specialiste is ze wekelijks bij BrumBrum te vinden.

‘Ik ben mede verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid rondom de kinderen. Dat klinkt abstract, maar werkt eigenlijk heel praktisch. Begeleiders en ouders komen met vragen over het gedrag en de ontwikkeling van een kind. Samen brengen we dan in kaart hoe een kind functioneert, wat zijn ontwikkelingsniveau is, hoe zijn persoonlijkheid en gedrag eruit zien.

Dorien Geraerdts

 

Dorien Geraerdts

Ik zoek naar de samenhang daartussen en aan de hand daarvan probeer ik een beeld te schetsen waarmee de begeleiders en de ouders verder kunnen. Ik blijf het uitdagend vinden te werken met ouders en kinderen die allemaal een eigen verhaal hebben. Met elkaar zoeken naar de mogelijkheden van een kind en dan niet alleen van het vanzelfsprekende uitgaan, maar ook iets op een andere manier durven op te pakken. Kinderen ontwikkelen zich soms anders dan verwacht en de invloed die je daar als buitenstaander op kunt hebben, dat zal me altijd blijven verwonderen.

Soms verandert het kind niet eens echt maar is de gezamenlijke visie op het probleem veranderd. Het is een wisselwerking die eigenlijk nooit ophoudt. Ik heb de begeleiders héél hard nodig! Bij BrumBrum hebben ze de keuze gemaakt voor individuele begeleiding en kwaliteit. Het spreekt me aan dat ze daarvoor weinig consessies doen en zich niet laten tegenhouden door regels en procedures. Ze staan voor wat ze doen.