Marika Buil

Marika heeft haar eigen praktijk: Kinderpraktijk Almelo. Eén ochtend in de week is ze bij BrumBrum te vinden.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een post-hbo-opleiding Kinderfysiotherapie gevolgd. Fysiotherapie voor kinderen is namelijk anders dan voor volwassenen. Bij die laatste groep gaat het vaak om het verminderen van pijnklachten, terwijl je kinderen meestal gericht helpt in hun motorische ontwikkeling. Het gaat dan meer om sturen en stimuleren. Dat is wat Marika aanspreekt in haar vak.
‘Niets is mooier dan een trots kind te zien omdat het bijvoorbeeld kan hinkelen, of zelf de trap opkomen. Daar geniet ik van. Het lijken soms kleine dingen, maar voor een kind is het zo belangrijk om dezelfde dingen te kunnen als de anderen. Het is een cirkel. Kun je iets, dan krijg je meer zelfvertrouwen, dan durf je mee te doen. En blijkt dat te lukken, dan durf je het aan weer nieuwe dingen uit te proberen.

Marika Buil

Marika Buil
Bij BrumBrum werk ik gericht met de kinderen met een motorische hulpvraag. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende hoofdbalans, of een kind heeft moeite met het leren omrollen, of (leren) zitten en lopen gaat moeizaam omdat een kind een matige stabiliteit heeft. Het fijne van BrumBrum is, dat de begeleidsters de therapie voortzetten. Zij oefenen bijna dagelijks met de kinderen. Ik merk dat ze er echt mee bezig zijn, krijg bijvoorbeeld heel gericht vragen terug over hoe oefeningen uitgevoerd moeten worden of over dingen waar ze tegenaan lopen. Het is mooi om te zien hoe alle informatie gedeeld wordt en hoe betrokken ze zijn.’