Marion Exterkate

Ik heb altijd gewerkt met lichamelijk gehandicapte volwassenen, maar ben geswitcht toen ik zelf kinderen kreeg. Ik merkte dat mijn hart daar toch echt ligt. We hebben drie kinderen, waarvan twee meervoudig gehandicapt. Zij zijn helaas overleden. het sterkte me in het plan om me voor deze mooie kinderen in te zetten. Ze zijn zo bijzonder, maar worden niet door iedereen begrepen. En uit ervaring weet ik hoe het werkt, waar je kinderen mee raakt, maar ook hoe belangrijk het is voor ouders dat ze op een plek zitten waar ze zich geborgen voelen en waar echt naar ze gekeken wordt.

BrumBrum kwam toevallig op mijn pad. Ik ving thuis kinderen op met een pgb en ben eens bij BrumBrum gaan kijken hoe ze het daar aanpakken. Ik was gelijk enthousiast. De kleinschaligheid is zo goed voor kinderen. Dat geeft een veilig gevoel. Een kind kan bij Brum zijn wie het is, het krijgt de dingen die het nodig heeft. Soms is dat het ontwikkelen van vaardigheden, een andere keer het ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Alles kan, alles is goed. De kinderen zijn de basis, daar bouwen we de rest omheen.

We werken in een klein team. Lian is eindverantwoordelijk, maar is ook vaak in de groep. Kortere lijnen kunnen bijna niet. Door alle veranderingen in de wetgeving vang ik nog maar één kind op in mijn eigen huis en meer hoeft ook niet. Bij Brum gaat het namelijk precies zoals ik het zelf ook zou doen.

Marion Extercate