Monique Engels

Monique Engels is gediplomeerd muziektherapeut, afgestudeerd in Amersfoort (1987). Sindsdien is ze werkzaam binnen de zorg. Als extern specialist is ze regelmatig bij BrumBrum te vinden.

“Prikkels van buitenaf kunnen veel bij kinderen teweeg brengen, vooral als ze niet bij machte zijn om er – op wat manier dan ook –  zelf invloed op uit te oefenen. Het ene kind raakt snel overprikkeld en wordt onrustig, terwijl het andere kind zich weer helemaal gaat afsluiten. De belangrijkste peiler bij alles wat ik doe is het vinden van een ingang om toch weer tot interactie of communicatie te komen.

Lian Baumeister

Monique Engels

Een kind dat alle prikkels uit de omgeving oppakt, wordt onrustig, kan zich nergens op concentreren. Bij deze kinderen werk ik met muziek waarin weinig verandert, die in de basis zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dat geeft rust. Ik zie kinderen ontspannen. Daardoor kunnen ze zich beter openstellen voor hetgeen ze daarna aangeboden wordt.

Een kind dat zich juist afsluit voor de omgeving, kan bijvoorbeeld baat hebben bij een gemeenschappelijke sessie. Het is voor hem of haar vaak moeilijk om in een groep te functioneren en samen dingen op te pakken. In een groepssessie krijgen alle kinderen bijvoorbeeld een djembee (trommel). Ik begin met een stevige basis. Elk kind pakt de kadans op en geeft er zijn eigen draai aan. Op die manier speelt iedereen zijn eigen rol binnen de groep en werken ze samen. Dat geeft echt een gevoel van saamhorigheid, een gevoel dat deze kinderen niet vaak hebben. Die ervaring helpt ze om ook op andere momenten beter in een groep te functioneren.

Bij BrumBrum ben ik wekelijks te vinden, voor individuele therapie en voor sessies met de hele groep. Het is heerlijk om er te werken. We delen dezelfde visie, houden altijd het kind in het vizier. Hun motto ‘BrumBrum kijkt naar mij!’ zegt eigenlijk alles.”