Yvette Benen

Yvette deed de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en had daarna verschillende banen in de zorg. Altijd in het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen.

 “Juist omdat je hier zo betrokken en persoonlijk kunt werken, is elk stapje zo zichtbaar. Een feestje is dat: o wauw, kijk”

Lian Baumeister

Soms is het belangrijk even een stapje naar achteren te doen om naar het grotere geheel te kijken. Zien hoe iedereen bezig is, hoe iedereen zich voelt. Het geeft me echt voldoening dat je een kind die veiligheid en structuur kunt bieden zodat het zich fijn voelt en zich kan ontplooien.

Als persoonlijk begeleidster ben ik nauw betrokken in contact met de kinderen, ouders en therapeuten. Juist de samenwerking en omdat het zo verschillend is wat elk kind nodig heeft, blijft het boeiend. Het is nooit hetzelfde. Je blijft altijd je dag aanpassen.

Elke periode heeft zijn eigen thema. Hoe je dat vorm geeft, is per groep en per kind verschillend. Ik hou er erg van daar dan weer dingen bij te bedenken. Neem nou een thema als vervoer, daar kun je op zoveel verschillende manieren mee aan de slag binnen de persoonlijke doelen van het kind. Auto’s kleuren, geluiden maken, verschillende vervoersmiddelen benoemen, voertuigen nadoen, verhalen vertellen, liedjes zingen…

Precies wat ik wil in mijn werk, vind ik bij Brum. Diepgang, samenwerken en aansluiten bij de behoeftes van een kind. Echt leren goed te kijken wat iemand nodig heeft. Elk kind is uniek en daarop inspelen is enorm boeiend.