Wies Wigger – Tönis

Wies werkt bij Kinderpraktijk Almelo en is 2 dagdelen per week bij BrumBrum te vinden. Ze is  kinderergotherapeut en is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met problemen in de zintuigelijke informatieverwerking.

Een kinderergotherapeut helpt kinderen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals het aan- en uitkleden, gebruik van bestek, tanden poetsen, fietsen of spelen, worden gehinderd door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Hierbij wordt gezocht naar oplossingen die de zelfredzaamheid verbeteren.

Wies Wigger – Tönis

‘Mijn werk bij BrumBrum is afwisselend. Ik ben regelmatig in de groepen te vinden, maar begeleid ook kinderen individueel, plan huisbezoeken, adviseer ouders over hulpmiddelen en voorzieningen en help ze met het aanvragen hiervanIk ben veel in de groepen om kinderen te observeren. Door te kijken naar wat een kind spontaan laat zien tijdens het opstarten van de dag, in spel of aan tafel kan ik me een goed beeld vormen van wat een kind allemaal al kan en waar nog ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Daarnaast kijk ik hoe een kind zintuigprikkels verwerkt. Ik onderzoek of een kind moeite heeft met bepaalde prikkels, of juist prikkels nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, en hoe hier het beste op ingespeeld kan worden. Mede op basis van deze observaties maak ik samen met ouders, begeleiders en andere BrumBrum-specialisten een plan. Wat willen we graag bereiken en wat zijn daarvoor logische stappen? Dat doen we bij BrumBrum echt samen. Iedereen heeft vanuit zijn of haar achtergrond een andere insteek en het werkt goed om dat bij elkaar te brengen.

Het mooie van mijn werk vind ik dat ik praktisch aan de slag kan met dingen die het leven echt verbeteren. Elk mens, elk kind heeft behoefte aan eigen regie, zelf mogen beslissen, op wat voor niveau dan ook. Ook bij de kinderen die volledig afhankelijk zijn van zorg vind ik het heel belangrijk om helder te krijgen wat ze nodig hebben om zich prettig te voelen. Ik vind het een uitdaging om net dat stukje te vinden waarin ze, ook al is het passief, mee kunnen doen en bij hun omgeving betrokken zijn. Het kan hem zitten in kleine dingen. Misschien is een kind niet in staat om een hele handeling uit te voeren maar kan het onder begeleiding wel een deel van een beweging meedoen waardoor het toch kan spelen met eigen speelgoed of mee kan helpen tijdens het wassen en aankleden.

BrumBrum heeft een fijne club mensen bij elkaar. De kinderen worden gezien, er is tijd en oprechte aandacht. Door de kleinschaligheid kennen de begeleidsters alle kinderen, ook de kinderen uit andere groepen. Ze hebben daarnaast veel kennis. Als ik een advies geef, kan ik ervan op aan dat ze dit elke dag weer oppakken. Het mooie is dat ze de ideeën zelf weer doorontwikkelen, op een heel creatieve manier. Zo kun je heel fijn samenwerken.’